• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Prichas

#21
หลักสูตร การเพิ่มทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015หลักการและเหตุผล            กระบวนการของงานในองค์กรอาจมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่น ๆ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร  คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และคู่มือวิธีการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน ส่วนงาน ทราบและเข้าใจการเชื่อมโยงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน และมีความชัดเจนในการสื่อสารและประสานงาน  นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบขั้นตอนได้ถูกต้อง เป็นมาตรฐาน และลดข้อผิดพลาดของงาน แต่ละส่วนงานเข้าใจขอบเขตของเนื้องาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและนำสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ            หลักสูตรนี้ออกแบบในการเขียนขั้นตอนการปฎิบัติงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งเน้นการปฏิบัติจริงในงานของส่วนงานตนเอง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และนำสู่มาตรฐานการทำงาน (Work Standard) ได้อย่างแท้จริงวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในการสร้างมาตรฐานในการทำงาน2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้องานในส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในการประยุกต์ใช้เอกสาร และการควบคุมเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO 90014. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการสื่อสารในการเชื่อมโยงงานร่วมกันไปยังผู้ใช้งานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพหัวข้อการอบรมModule 1 : หลักการและเหตุผลในการจัดทำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
 • เหตุผล และความสำคัญเอกสารต่าง ๆ และการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ
 • ความหมาย โครงสร้าง และสัญลักษณ์ของในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
 • หลักในการเขียนผังงาน (Flow Chart) การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน work Flow diagram
 • โครงสร้าง การทำรูปเล่ม รูปแบบในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
 • ร่วมกำหนดโครงสร้างรหัสเอกสารในองค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานและง่ายต่อการดูแล ควบคุมในมาตรฐานเดียวกันตามระบบคุณภาพ
 • Work shop
Module 2 : วิธีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
 • การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ที่ดี
 • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและการใช้งาน
 • ฝึกการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน
Module 3 : วิธีการเขียนคำบรรยายการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • ความหมายของวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • การเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่ดี
 • โครงสร้างรูปแบบในการทำรูปเล่มวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • ฝึกการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในแต่ละส่วนงาน
 • เมื่อใดที่ต้องปรับปรุงเอกสาร และทำอย่างไร
 • เทคนิคการสื่อสารไปยังผู้ใช้งานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดการวางแผนงาน และการดำเนินงาน (Implement) การเขียนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในองค์กร
 • วิธีการควบคุมเอกสาร (Document Control) ให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมเอกสารในองค์กรตามระบบคุณภาพ
 • สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ
หมายเหตุ เน้นการฝึกปฏิบัติในการเขียนในแต่ละหน่วยงาน ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมหัวหน้างาน / บุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานวิทยากร: วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหงInternal Audit ISOที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section )ดูแลส่วนงานบริการลูกค้าและมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากล มากกว่า18  ปี 
สถานที่อบรม (VENUE)โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)7 สิงหาคม 2567 09.00-16.00น.
จัดโดยHIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0863183151
ค่าธรรมเนียม (FEE)3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
#22
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน นำทาง เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาย่อมเยา แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน มีไกด์ดูแล บ้านพัก โฮเต็ล แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำปรึกษา แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน ปี2566 -2567  
#23
 ลทัวร์เกาหลี 1 แถม 1 2567 นำทาง เดินทางปลอดภัย ราคาย่อมเยา ทัวร์เกาหลี 1 แถม 1 2567 มีไกด์ดูแล บ้านพัก เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ทัวร์เกาหลี 1 แถม 1 2567 สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำปรึกษา ทัวร์เกาหลี 1 แถม 1 2567 ปี2566 -2567  
#24
  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว จัดทัวร์ศึกษางานต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#25
  ทัวร์ลี่เจียงแชงกรีล่า จัดทัวร์ศึกษางานต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ลี่เจียงแชงกรีล่า รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ ทัวร์ลี่เจียงแชงกรีล่า โดยทีมงานผู้ที่มีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#26
  แพ็กเกจทัวร์ เวียดนามใต้ เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 แพ็กเกจทัวร์ เวียดนามใต้ ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน แพ็กเกจทัวร์ เวียดนามใต้ พวกเรามีอาหารและของว่างตลอดการเดินทาง แพ็กเกจทัวร์ เวียดนามใต้ เราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#27
  ทัวร์ถ้ำนาคา นำทาง เดินทางไม่มีอันตราย ราคาประหยัด ทัวร์ถ้ำนาคา มีไกด์ดูแล บ้านพัก รีสอร์ท ทัวร์ถ้ำนาคา สบายสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์ถ้ำนาคา ปี2566 -2567  
#28
  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2567 นำทาง เดินทางไม่มีอันตราย ราคาประหยัด ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2567 มีไกด์ดูแล ที่พัก อพาร์เม้นท์ ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2567 สะดวกสะบาย ของกินอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำปรึกษา ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2567 ปี2566 -2567  
#29
  ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเหมา เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเหมา ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเหมา พวกเรามีของกินแล้วก็อาหารหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเหมา พวกเราจัดกรุ๊ปเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#30
  ทัวร์แสงหนือรัสเซีย จัดทัวร์ดูงานต่างถิ่น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แสงหนือรัสเซีย รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ ทัวร์แสงหนือรัสเซีย โดยคณะทำงานผู้ที่มีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#31
  ทัวร์เกาหลี อิสระ จัดทัวร์ศึกษางานเมืองนอก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์เกาหลี อิสระ รับจัดกลุ่มเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์เกาหลี อิสระ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#32
รับจำนำเพชรเม็ดใหญ่รับจำนำสินค้าแบรนด์เนมรับจำนำกระเป๋ารับจำนำ สินค้าแบรนด์เนม รับจำนำนาฬิกา รับจำนำนาฬิการับจำนำทองที่รับจำนำ สยามจำนำ รับจำนำสินค้าแบรนด์เนมรับจำนำกระเป๋ารับจำนำ สินค้าแบรนด์เนมรับจำนำกระเป๋ารับจำนำนาฬิการับจำนำกระเป๋ารับจำนำสินค้าแบรนด์เนมรับจำนำกระเป๋า Louis Vuitton,Hermes Chanel,Prada รับจำนำรับจำนำเพชรเม็ดใหญ่รับจำนำสินค้าแบรนด์เนมรับจำนำรับจำนำ สินค้าแบรนด์เนมรับจำนำกระเป๋ารับจำนำนาฬิการับจำนำนาฬิการับจำนำรับจำนำกระเป๋าแบรนด์เนมรับจำนำสินค้าแบรนด์เนมรับจำนำเพชรเม็ดใหญ่รับจำนำเพชรใบเซอร์รับจำนำรับจำนำเพชรเม็ดใหญ่รับจำนำสินค้าแบรนด์เนมรับจำนำกระเป๋ารับจำนำ สินค้าแบรนด์เนม
#33

การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ก่อนที่จะเป็นการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ การกำเนิดปฏิทินหนแรกของโลกมาจากชาวบาบิโลเนียน ซึ่งมีการย้อนกลับมา
กลับไปในตอนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมาจากภาษาโรมันของชาวภาษากรีกอดีตกาล ในสมัยของชาวภาษากรีกโบราณนั้นยังไม่
มีการใช้การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะ แต่คนรุ่นเก่ามีการทำปฏิทินบอกวันเวลาขึ้นมา เมื่อถึงกำหนดเวลาจะมีบุคคลที่ทำการร้องบอกวัน
เวลาขึ้น การบอกเวลาในแต่ก่อนมีความหมายมากมายเพื่อเป็นการบอกการขึ้นวันเดือนใหม่เพื่อให้ทราบถึงลูกหนี้ที่ยังมีการ
ค้างชำระของเจ้าหนี้อยู่ ภาษาอังกฤษเป็น "I Cry" ภาษาไทยมีความหมายว่า "การตะโกนบอก" ภาษาโรมันของชาวภาษากรีกอดีตกาล
เรียกว่า Kalend ภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า Calendar ในภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็แล้วแต่การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะมีประวัติความเก่าแก่สืบย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของปฏิทินโลก ช่วงเวลาของ
การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะนั้นช้านานมีความเก่าแก่มานานมากกว่าพันปี โดยระบบการนับวันที่ตามชาวบาบิโลเนียนที่มีการ
ระบุวันเดือนปีขึ้นมาพิจารณาจากระยะต่างๆของพระจันทร์เกี่ยวกับการสังเกตข้างขึ้นข้างแรม ปัจจุบันเราสามารถ
แปลความนั้นได้ว่าเป็นรูปแบบของจำพวกปฏิทินจันทรคติ โดยเมื่อครบการกำหนดข้างขึ้นเราแรมครบ 12 รอบจะเป็น
การครบฤดูให้เวียนกลับมา
ปฏิทินของประเทศไทยได้ถูกเผยแพร่ขึ้นคราวแรก 14 มกราคม พุทธศักราช 2385 ตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 3 เพราะฉะนั้น ทุกเมื่อเชื่อวันที่ 14
ม.ค.ทุกปี มีการกำหนดให้เป็นวันที่มีความจำเป็นเนื่องด้วยใช้ปฏิทินตีพิมพ์ขึ้นมาหนแรก เมืองไทยในยุคสมัยก่อนมี
การใช้ปฏิทินจันทรคติตั้งแต่ยุคจังหวัดสุโขทัยมีการนับเป็นปีตามมหาศักราชแล้วก็จุลศักราช ถัดมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 3
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยได้มีการกรุณาจากรูปแบบปฏิทินเดิมให้กลายเป็นปฏิทินสุริยคติ มีแบบ
การใช้มีความทันสมัยลักษณะสากลตามปฏิทินเกรกอเรียน ท้ายที่สุดก็เลยมีการจัดทำการพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะขึ้นเพื่อใช้งานนั้นเอง
Tags : พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ สวย
#34
  ทัวร์ต่างประเทศ 2567 พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์ต่างประเทศ 2567 ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ต่างประเทศ 2567 เรามีอาหารและอาหารหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์ต่างประเทศ 2567 เราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#35
ขายทาวน์โฮมรีโนเวทใหม่เอี่ยมคลองสอง


ขายทาวน์โฮมคลองสองจ้าของขายเอง  ขายทาวน์โฮมรังสิต-นครนายก-หลังมุม ขายทาวน์โฮมรีโนเวทใหม่เอี่ยมคลองสอง พร้อมเข้าอยู่ ขายถูกกู้ได้สูง เจ้าของขายเอง

ขายทาวน์โฮมคลองสองจ้าของขายเอง   หมู่บ้านประดู่แดง หลังมุม รีโนเวทใหม่เอี่ยม พร้อมเข้าอยู่ ขายถูกกู้ได้สูง เต็มเครดิต ใกล้ทางด่วน มอเตอร์เวย์บางนา บางปะอิน เจ้าของขายเอง

ขายถูกบ้านมือสองสวยเหมือนใหม่-คลองสอง เจ้าของขายเอง?

ขายทาวน์โฮมบ้านหลังมุม-หมู่บ้านประดู่แดง คลองสอง

ทาวน์โฮม 2 ชั้น 18 ตรว. หลังมุม หน้าโล่ง
2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
1 ห้องครัว 1 โรงจอดรถในตัวบ้าน
1 พื้นที่จอดรถข้างตัวบ้าน
ต่อเติมเต็มพื้นที่ ทั้งชั้น 1 และชั้น 2
ห้องนอนใหญ่ รีโนเวทใหม่ พร้อมอยู่
ขายทาวน์โฮมคลองสอง รังสิต-นครนายก หลังมุม รีโนเวทใหม่เอี่ยม พร้อมเข้าอยู่ ขายถูกกู้ได้สูง เจ้าของขายเอง    
ขายทาวน์โฮมคลองสอง รังสิต-นครนายก หลังมุม รีโนเวทใหม่เอี่ยม พร้อมเข้าอยู่ ขายถูกกู้ได้สูง เจ้าของขายเอง    
ถูกกู้ได้สูง ขายบ้านคลองสอง รังสิตนครนายก


บ้านมือสองตกแต่งสวยเหมือนใหม่ ที่ตั้ง : ถนนรังสิต–นครนายก ถนนคลองหลวง ซอยบงกช 48 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120

ขายบ้านมือสองย่านฟิวเจอร์สปาร์ค ตลาดไท วัดธรรมกาย

ขายทาวน์โฮมรีโนเวทใหม่คลองสอง, เดินทางสะดวก ใกล้ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ใกล้โรงเรียน ใกล้วัดแสงสรรค์ ใกล้ตลาดไท ใกล้โรงพยาบาล ใกล้ทางด่วน มอเตอร์เวย์บางนา บางปะอิน
ขายทาวน์โฮมคลองสอง รังสิต-นครนายก หลังมุม รีโนเวทใหม่เอี่ยม พร้อมเข้าอยู่ ขายถูกกู้ได้สูง เจ้าของขายเอง    

ถูกกู้ได้สูง ขายบ้านคลองสอง รังสิตนครนายก

ขายถูกบ้านมือสองสวยเหมือนใหม่-คลองสอง, ราคา 1.45 ล้าน ฟรีโอน สนใจติดต่อ 099-635-3964 เปิ้ล

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://kaaiduan.com/ทาวน์โฮม/ขายทาวน์โฮมคลองสอง-รังส/

คียเวร์ด
ขายบ้านมือสอง-คลองสอง รังสิต-นครนายก, บ้านมือสองตกแต่งสวยเหมือนใหม่- คลองสอง รังสิต-นครนายก, ขายถูกบ้านมือสองสวยเหมือนใหม่-คลองสอง,ขายทาวน์โฮมรีโนเวทใหม่คลองสอง,ถูกกู้ได้สูง ขายบ้านคลองสอง รังสิตนครนายก ,ขายทาวน์โฮมรังสิต-นครนายก รีโนเวทใหม่เอี่ยม พร้อมเข้าอยู่,ขายทาวน์โฮมบ้านหลังมุม-หมู่บ้านประดู่แดง คลองสอง ,ขายบ้านสวย หมู่บ้านประดู่แดง คลองสอง รังสิต-นครนายก , บ้านใหม่สวย- คลองสอง รังสิต-นครนายก.บ้านราคาถูกกู้ได้สูงใกล้ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ,ขายบ้านมือสองย่านฟิวเจอร์สปาร์ค ตลาดไท วัดธรรมกาย,ขายทาวน์โฮมคลองสองใกล้ทางด่วน มอเตอร์เวย์บางนา บางปะอิน, ขายบ้านมือสองรังสิต-นครนายก กู้ได้สูงเต็มเครดิต, ขายถูกทาวน์โฮมตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง
 
#36

พิมพ์แคตตาล็อก
งานพิมพ์แคตตาล็อกโดยความเป็นจริงแล้วตามความหมายที่ถูกต้อง คืองานเอกสารที่มีลักษณะเป็นเล่มหรือเอกสารเย็บเล่มที่
ควรมีบทนำ สารบัญ รายละเอียดโดยไม่ต่างอะไรจากหนังสือฉบับย่อหนึ่งเล่ม แต่ว่าแม้ว่าในตอนนี้งานพิมพ์แคตตาล็อกได้มีการ
เปลี่ยนความหมายไปเป็นการตามรูปแบบของการใช้งาน ซึ่งความหมายกลายเป็นงานพิมพ์ที่แสดงรายละเอียด
ของสินค้าโดยจะมีรูปภาพประกอบและก็อาจจะมีคำพรรณนาหรือคำแนะนำสินค้ากำกับไว้ ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นว่าสิ่ง
พิมพ์แคตตาล็อกไม่จำเป็นต้องเป็นรูปเล่มหรือควรมีส่วนประกอบอย่างบทนำและก็สารบาญก็ได้ โดยที่นิยมมากมายในขณะนี้
ก็คือสิ่งพิมพ์แคตตาล็อกต้นแบบแผ่นพับ ฯลฯ
ลักษณะของแคตตาล็อกที่ถูก คือ สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาจำพวกการแสดงระเอียดรายการที่สินค้าที่คนจัดทำ
ต้องการเสนอ โดยจะมีรูปประกอบสินค้า ชื่อสินค้าแล้วก็รายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งอาจจะมีการแยกประเภทเป็นกรุ๊ป
ชนิดผลิตภัณฑ์เพื่อจ่ายต่อการจัดหมวดหมู่ โดยจะมีการจัดทำสารบัญเพื่อให้ไม่ยุ่งยากต่อการค้นหา ทั้งหมดเอกสารทั้งสิ้นจะถูก
ทำเป็นรูปแบบรูปเล่มคล้ายกับแมกกาซีน โดยเป้าประสงค์ด้านการใช้งานของการพิมพ์แคตตาล็อกนั้นเฉพาะเจาะจงแจ่มชัดใน
ด้านเนื้อหา ต่างจากงานเอกสารประชาสัมพันธ์ชนิดอื่นๆที่ผู้จัดทำต้องการจะใส่รายละเอียดประเภทไหนลงในสิ่งพิมพ์ก็ได้ แม้กระนั้นสำหรับ
งานพิมพ์นี้หากเมื่อคนพูดถึงงานเอกสารแคตตาล็อก ในความคิดทุกท่านควรต้องคิดภาพเอกสารที่มีรูปผลิตภัณฑ์และเนื้อหาทันที
แต่เพราะการพิมพ์แคตตาล็อกเป็นรูปแบบรูปเล่มนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากมายรวมถึงมีความดกรวมทั้งขนาดใหญ่
ก็เลยไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจำพวกการแจกจ่ายแบบทั่วไปตามถนน จึงทำให้มีการจัดทำแผ่นพับที่ระบุจำพวกระบุเนื้อหา
สินค้า รวมทั้งทำให้คนสามัญเรียกแผ่นพับเหล่านี้ว่าแคตตาล็อกกันอย่างแพร่หลายซึ่งนับว่าไม่ถูกต้องตามวิธีการใช้งานควรเรียก
เป็นแผ่นพับมากยิ่งกว่า สำหรับการพิมพ์แคตตาล็อกนั้นผู้จัดทำจำต้องวางรูปแบบการเดินเรื่อง ส่วนประกอบรายละเอียด พวก และก็ปริมาณ
หน้า รวมทั้งปริมาณเล่มที่จะต้องผลิต เนื่องจากว่าการแบบอย่างการพิมพ์ไม่ได้แตกต่างจากหนังสือเนื่องจากจำนวนเล่มจำเป็นต้องมากในระดับหนึ่งเพื่อ
คุ้มค่ากับเงินลงทุนสำหรับเพื่อการทำแม่พิมพ์เยอะๆ
ขนาดของงานเอกสารแคตตาล็อกโดยทั่วไปควรใช้ขนาดราวๆ A4 , A5 ,A6 หรืออาจจะใหญ่หรือเล็กกว่าสัก
น้อย เพราะถ้าขนาดที่แปลกเหลือเกินบางทีก็อาจจะจำเป็นต้องเสียค่าแผ่นพิมพ์เพิ่มเติมอีก การเลือกใช้กระดาษก็ชอบเป็นกระดาษปอนด์หรือ
อาร์ตมัน แต่ว่าที่ต้องพิเคราะห์เรื่องความสวยสดงดงามเป็นพิเศษโน่นคือ ปกของแคตตาล็อก โดยชอบใช้กระดาษที่มีความหนากว่า
ข้างใน ได้แก่ อาร์ตการ์ด ฯลฯ ดังนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการตกแต่งพิเศษจำพวก Spot UV หรือ ปั๊มนูน ส่วนท้ายที่สุดการเข้าเล่มจะ
เป็นแบบเย็บมุงหลังคา หรือการไสสันทากาว แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความดกของรูปเล่มอีกรอบหนึ่ง
เนื่องด้วยพิมพ์แคตตาล็อกนั้นมีค่าใช้จ่ายที่มากจึงไม่นิยมใช้เป็นสื่อโฆษณาที่ใช้แจกพร่ำเพรื่อและไม่เหมาะสมกับ
กรุ๊ปลูกค้าทั่วๆไป ต้องใช้สำหรับกรุ๊ปลูกค้าที่ความพึงพอใจจริงๆและได้โอกาสบริโภคเท่านั้น ดังเช่นว่า กลุ่มลูกค้าเดิมที่มีในฐานข้อมูล
ก็บางทีอาจจะใช้การจัดส่งผ่านไปรษณีย์ให้ลูกค้าโดยตรง หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์ของท่านหรือเข้ามาในส่วน
ของร้านท่านแล้ว อาทิเช่น ลูกค้ามาเดินชมรถยนต์ในโชว์รูมรถยนต์ ต้องแจกแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ให้ประกอบกิจการ
ตกลงใจเพื่อสร้างความซาบซึ้งให้ลูกค้า สุดท้ายนี้การพิมพ์แคตตาล็อกควรจะมีการวางแผนรวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็น
อย่างยอดเยี่ยมเสียทุกคราวก่อนการทำ
#37
  ทัวร์ต่างประเทศ 2567 จัดทัวร์ดูงานต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ต่างประเทศ 2567 รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ ทัวร์ต่างประเทศ 2567 โดยทีมงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#38
  ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ จัดทัวร์ดูงานต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ โดยคณะทำงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#39
  แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก นำเที่ยว เดินทางปลอดภัย ราคาประหยัด แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก มีไกด์ดูแล บ้านพัก รีสอร์ท แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำแนะนำ แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก ปี2566 -2567  
#40
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง พวกเรามีอาหารและของหวานตลอดการเดินทาง แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง เราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ